CURS DE NIVELL AVANÇAT

En el bloc avançat posem la gran cloenda al camí treballant en la part més emocional, descobrint noves formes d’explicar les nostres idees i enfrontant-nos a reptes que ens obligaran a estar alerta en tot moment. Això sí, sense oblidar en cap moment les eines dels anys anteriors, sumem en conjunt!

Dirigit a persones…

  • que hagin superat el nivell intermedi

  • que tinguin molta experiència en impro

CURSOS ACTIUS

Pròximament