NORMATIVA DEL CENTRE

1. POLÍTICA DE CONDUCTA

 • Impro Training Center (ITC) considera que tothom té dret a participar de l’art de la improvisació teatral, buscant sempre un espai d’intercanvi d’idees. Tots els alumnes seran encoratjats a expressar-se sense sensació de censura ni prejudicis.
 • Cap alumne de ITC se sentirà incòmode o discriminat per motius racials, de gènere, preferències sexuals, religió, nacionalitat o impediment.

2. POLÍTICA DE PAGAMENTS

 • Per a mòdul 1, FIC 1 i tallers intensius d’iniciació és obligatori pagar el curs abans del primer dia de classe. No es garantirà la plaça fins que el pagament no s’hagi realitzat.
 • Els alumnes de formació continuada i formació intensiva continuada (FIC) que hagin superat el primer curs podran reservar plaça i pagar, o per transferència abans de l’inici del següent curs, o en efectiu el primer dia de classe en secretaria.

3. A L’AULA

 • El centre no es fa responsable dels objectes personals dels alumnes en cas de furt.
 • Els alumnes apagaràn els seus telèfons mòbils abans de l’inici de cada entrenament.
 • No es permet als alumnes l’enregistrament de vídeo o àudio, així com la realització de fotos personals, durant les classes ni dins del centre.
 • Els alumnes han d’assistir a classe amb vestuari còmode i en bones condicions d’higiene personal.

4. ASSISTÈNCIA

 • Per un tema de respecte al grup i a l’escola és necessària la puntualitat en les classes. Els alumnes que arribin amb retard han d’informar al professor o a secretaria amb antelació.
 • Per a rebre el certificat d’assistència o per a participar de les mostres és necessari assistir al 70% de les classes. Només es permetrà un 30% de faltes d’assistència. Les faltes no poden ser consecutives passat l’equador del mòdul.
 • En cas d’arribar al 40% de no assistència, el centre valorarà la possibilitat que l’alumne hagi de repetir el mòdul
 • Els alumnes hauran d’assistir almenys 1 vegada al trimestre a veure un espectacle de Planeta Impro durant els mòduls 1, 2 i 3.

5. CANCEL·LACIÓ DE CLASSES
Les classes amb una assistència menor de 4 alumnes seran automàticament cancel·lades, sense opció a ser recuperables per a aquest grup.

6. RECUPERACIÓ DE TRAININGS
L’alumne que no assisteix a una classe no pot sol·licitar la recuperació d’aquesta classe en un altre horari. Excepcionalment, serà el professor qui faciliti a l’alumne un horari de recuperació. L’assistència a un altre grup no eximeix de la falta d’assistència.